+385 42 350 074 controlmatik@vz.t-com.hr

CONTROLMATIK, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, instalacijske i završne građevinske radove i održavanje objekata
CONTROLMATIK d.o.o.

Sjedište: HR-42000 VARAŽDIN, Primorska 1

Pravni odnosi – osnivački akt:
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-11584-2 od 22.04. 2011. godine, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS) 070096410

Temeljni kapital: 69.148,58 euro

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9123600001102202942

OIB (VAT ID): HR25020037517

EUID: HRSR.070096410

Uprava – osobe ovlaštene za zastupanje:
Dubravka Cindori, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno