+385 42 350 074 controlmatik@vz.t-com.hr

CONTROLMATIK, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, instalacijske i završne građevinske radove i održavanje objekata
CONTROLMATIK d.o.o.

Sjedište: HR-42000 VARAŽDIN, Primorska 1

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-11/584-2 od 22.04. 2011. godine, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070096410

Temeljni kapital društva iznosi 521.000.00 kuna
Promjene temeljnog kapitala:
Odlukom članova društva od 22.05.2013. g. temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 21.000,00 kn za iznos od 500.000,00 kn, iz sredstava društva – dobiti društva 2012. godinu, na iznos od 521.000,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9123600001102202942

OIB (VAT ID): HR25020037517

Uprava: Dubravka Cindori, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno